Työnohjaus Turussa

Työnohjausta käytetään yleisesti hyviä vuorovaikutustaitoja vaativilla aloilla.

Työnohjauksessa on mahdolisuus pysähtyä tarkastelemaan haasteellisiksi koettuja vuorovaikutustilanteita ja löytää keinoja, miten voitaisiin selviytyä niissä mielekkäämmällä tavalla ja tulla paremmin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella myös henkilön persoonallisia reagointitaipumuksia ja sitä, miten ne vaikuttavat hänen kykyynsä käyttää tiedollista osaamistaan ja hyödyntää käytännön työkokemuksiaan työpaikan vuorovaikutussuhteissa.

Työnohjaukseen ajan varaaminen tapahtuu puhelinnumerosta 040 527 7314. Mikäli et saa yhteyttä, niin lähetä yhteydenottopyyntösi tekstiviestinä. Sinuun otetaan yhteyttä samanpäivän aikana.

Vastaanotolle varatun työnohjaus käyntikerran hinta on 70e/45min ja140e/90min/henkilö tai useamman henkilön ryhmä. Keskustelutapaminen voidaan toteuttaa myös käyntinä asiakkaiden työpaikalla.

Yhteistyötaitojen kehittäminen työyhteisöissä

on aikaa vievä prosessi. Suunnitelmallisesti toteutettava yhteistyötaitojen kehittäminen aloitetaan itsetuntemuksen lisäämisellä, stressin- ja kriisien hallinnan keinojen kehittämisellä ja edetään ryhmäprosessien tunnistamiseen, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen. Esimerkiksi työryhmien vuorovaikutuksen edistämiseen Tiimipeli on osoittautunut käyttökelpoiseksi aputyökaluksi. Farax Group Oy on kehittänyt myös lukuisia työkaluja johtamisen taitojen kehittämiseen ja työryhmän työntekijöiden voimavaroja voimaannuttavaan johtamiseen. Tarja Oksanen-Hanttu on myös kokemusta toimimisesta Farax Group Oy.n konsulttina.